N에서² N까지³ chỉ địa điểm xuất phát và điểm đến

에서 회사까지 얼마나 걸려요?
Từ nhà đến công ty mất bao lâu?
50분쯤 걸려요.
Mất khoảng 50 phút.
지하철을 타요?
Cô đi tàu điện ngầm à?
아니요, 버스를 타요.
Không, tôi đi xe buýt.

N에서² N까지³
‘에서’ chỉ địa điểm xuất phát, và ‘까지’ chỉ điểm đến.
Xem thêm
에서¹ chỉ nơi chốn – N에서 N을/를 V어요/아요/여요 tại đây
까지¹ chỉ sự kết thúc của một phạm vi nào đó tại đây
까지² chỉ thời gian phải kết thúc một hành động, giới hạn của một phạm vi tại đây

한국에서 베트남까지 5시간 걸려요.
Từ Hàn Quốc đến Việt Nam mất 5 giờ.
이 기차는 서울에서 부산까지 가요.
Xe lửa này đi từ Seoul đến Busan.
우리 집에서 지하철역까지 20분 걸려요.
Từ nhà tôi đến bến tàu điện ngầm mất 20 phút.

Từ vựng
얼마나 bao nhiêu
걸리다 mất (lượng thời gian)
쯤 khoảng
버스 xe buýt
베트남 Việt Nam
시간 giờ, tiếng
기차 xe lửa
서울 Seoul

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here