N으로/로¹ 가다(오다) chỉ phương hướng hoặc điểm đến của một hành động di chuyển

(택시에서) 서울역으로 갑시다. 얼마나 걸려요?
(trong taxi) Hãy đi đến ga Seoul ạ! Mất khoảng bao lâu ạ?
30분쯤 걸려요. Mất khoảng 30 phút.
그렇게 많이 걸려요?
Mất nhiều thời gian vậy sao ạ?
네, 지금 길이 많이 막혀요.
Vâng, bây giờ đường bị tắc nhiều.

N으로/로¹ 가다(오다)
‘으로/로’ sử dụng để chỉ phương hướng hoặc điểm đến của một hành động di chuyển nào đó. Được kết hợp với một số động từ như ‘가다, 오다’.
Xem thêm “N으로/로² chỉ danh từ đứng trước nó là phương tiện giao thông” tại đây

Sau danh từ kết thúc bằng phụ âm thì sử dụng ‘으로’, sau danh từ kết thúc bằng nguyên âm thì sử dụng ‘로’.
Riêng những danh từ kết thúc bằng ‘ㄹ’ thì dùng ‘로’. Ví dụ: 사무실로(O), 사무실으로(X)

날씨가 좋아요. 밖으로 나갑시다.
Thời tiết đẹp quá! Chúng ta hãy đi ra ngoài đi!
여기에서 북쪽으로 똑바로 가세요.
Anh hãy đi thẳng từ đây về phía bắc nhé!
회사 1층 로비 오세요.
Anh hãy đến sảnh tầng 1 của công ty nhé!

Từ vựng
서울역 ga Seoul
그렇게 như vậy
길이 막히다 tắc đường
밖 ngoài
나가다 đi ra ngoài
북쪽 phía bắc
똑바로 thẳng
로비 sảnh, lobby

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here