V+ 는/ㄴ다니요?, A+ 다니요?

손님, 파마하고 염색한다고 하셨죠? 어떻게 해 드릴까요?
Quý khách, anh bảo uốn và nhuộm tóc phải không? Anh muốn làm như thế nào ạ?
이번에는 평범한 스타일 말고 눈에 확 띄는 스타일로 해 보고 싶어요.
Lần này ngoài kiểu bình thường ra tôi muốn làm kiểu mà nó bỗng dưng đập ngay vào mắt ấy.
그럼 파마는 요즘 유행하는 스타일로 하고 밝게 염색하는 건 어떠세요?
Vậy thì uốn kiểu dạo này đang thịnh hành và nhuộm màu sáng anh thấy thế nào?
너무 평범하지 않을까요?
Không phải bình thường quá chứ?
평범하다니요? 밝게 염색하면 개성 있어 보일 거예요.
Anh bảo bình thường á? Nếu nhuộm màu sáng thì nhìn sẽ rất cá tính ạ.
그럼 염색은 밝은 파란색으로 해 주세요.
Vậy thì hãy nhuộm màu xanh dương sáng cho tôi nhé.

V+ 는/ㄴ다니요?
A+ 다니요?
Được gắn vào thân động từ hành động hay tính từ dùng khi phủ nhận hoặc ngạc nhiên vì việc ngoài sức tưởng tượng hoặc không thể tin khi nghe lời nói của đối phương.

Nếu thân động từ hành động kết thúc bằng ‘ㄹ’ hoặc nguyên âm thì dùng ‘-ㄴ다니요?’, kết thúc là phụ âm thì dùng ‘-는다니요?’, sau thân tính từ thì dùng ‘-다니요?’.

가 : 난 치킨을 안 먹을래.
Tớ không ăn gà đâu.
나 : 네가 제일 좋아하는 치킨을 안 먹는다니? 말도 안 돼.
Cậu không ăn món gà mà cậu thích nhất á? Không thể nào chứ.

가 : 다니엘 씨가 내일 고향으로 돌아간대.
Nghe nói Daniel ngày mai sẽ trở về quê.
나 : 다니엘 씨가 내일 고향으로 돌아간다니요? 학기도 끝나지 않았잖아요.
Cậu nói là Daneil ngày mai trở về quê á? Chẳng phải học kỳ vẫn chưa kết thúc sao.

가 : 나는 아직 배가 안 불러.
Tớ vẫn chưa thấy no bụng.
나 : 그렇게 많이 먹고도 배가 안 부르다니? 믿을 수 없군.
Dù ăn nhiều như thế mà vẫn chưa no bụng á? Không thể nào tin được.

Từ vựng
평범하다 bình thường
눈에 띄다 đập vào mắt
확 đột nhiên, bỗng dưng
개성 cá tính
파란색 màu xanh dương

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here