‘Ngôi làng không biên giới’ ở Wongokdong, thành phố Ansan 안산시 원곡동 ‘국경 없는...

안산시 원곡동 ‘국경 없는 마을’ ‘NGÔI LÀNG KHÔNG BIÊN GIỚI’ Ở WONGOKDONG, THÀNH PHỐ ANSAN 온갖 외국어 간판들 속에 드문드문 걸린 한글 간판을 발견하고서 ‘아, 코리아타운에...