N치고 Thể hiện nội dung của vế sau mang tính ngoại lệ

선생님, 저희 아이가 요즘 유치원에서 어떻게 지내나요?
Thưa cô, dạo này ở trường mẫu giáo bé trải qua như thế nào ạ?
활발하게 움직이는 체육 활동도 좋아하지만 조용히 앉아서 그림 그리는 것을 더 좋아해요.
Bé cũng thích hoạt động thể thao di chuyển hoạt bát nhưng mà thích việc ngồi yên tĩnh và vẽ tranh hơn.
우리 아이는 남자아이치고는 조용한 편이에요.
So với bé trai thì con chúng tôi thuộc diện trầm lặng ạ.
그래도 유치원에서 여러 친구들과 어울릴 때 보면 활발한 편이에요.
Dù là vậy nếu nhìn khi bé hòa đồng với nhiều bạn bè ở trường mẫu giáo thì thuộc diện hoạt bát ạ.
친구들과 자주 싸우지는 않아요?
Bé không hay đánh nhau với các bạn à?
네, 배려심이 많아서 교우 관계도 참 좋아요.
Vâng, bé có lòng quan tâm nhiều nên quan hệ bạn bè thực sự tốt ạ.

N치고
Được gắn vào danh từ dùng khi thể hiện nội dung của vế sau mang tính ngoại lệ khi đã nghĩ danh từ phía trước như tiêu chuẩn.

그 선수는 농구 선수치고 키가 작은 편이다.
So với cầu thủ bóng rổ thì cầu thủ đó thuộc diện thấp.

초등학생치고 어린 나이에 아는 게 많다.
So với học sinh tiểu học thì những cái mà biết ở độ tuổi nhỏ đó là nhiều.

한 달 배운 것치고는 운전을 꽤 잘하는구나.
So với các học được trong 1 tháng thì anh lái xe khá là giỏi đấy.

Từ liên quan
체육 thể thao
남자아이 bé trai
배려심 lòng quan tâm
교우 관계 quan hệ bạn bè

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here