5 trong TOP 100 địa điểm du lịch mùa hè để hòa mình vào thiên nhiên Hàn Quốc

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đã lựa chọn 100 địa điểm du lịch vừa có thể tránh nóng mùa hè vừa đảm bảo an toàn và sức khỏe trong mùa dịch Covid-19. Các địa điểm du lịch đã được lựa chọn theo một số tiêu chuẩn như các khu...