Vịnh Suncheon (순천만습지), một ngôi nhà di sản sinh thái ,...

0
Vịnh Suncheon- điểm đến cho sự thu thái từ thiên nhiên, Ảnh: Trang thông tin du lịch vịnh Sunchoen Vịnh Suncheon- điểm đến cho...

Tìm hiểu Hàn Quốc

V/A+ 다니 Cảm thán hoặc ngạc nhiên khi nghe hoặc thấy...

0
세관 신고서는 내가 쓸게. 가족이면 같이 써도 돼. Anh sẽ viết tờ khai hải quan. Nếu là gia đình thì viết cùng cũng được. 안 그래도...

V/A+ 었/았/였으면 좋겠어요. Diễn tả điều mà người nói mong đợi.

0
이번에 문학상 받은 작가를 알아요? Anh có biết tác giả nhận giải thưởng văn học lần này không? 네, 알아요. 국내에서는 유명한데 외국에서는 별로 유명하지 않은...

Bài viết mới nhất

한편으로는 -기도 하고, 다른 한편으로는 -기도 하다

0
안녕하세요? 교수님. 진로 상담을 받으려고 찾아왔습니다. Xin chào? Thưa giáo sư. Em tìm đến để nhận tư vấn con đường sau này ạ. 어서 와요. 이메일을...

Kết nối

551Thành viênThích
- Advertisement -

Bài đăng mới nhất

한편으로는 -기도 하고, 다른 한편으로는 -기도 하다

0
안녕하세요? 교수님. 진로 상담을 받으려고 찾아왔습니다. Xin chào? Thưa giáo sư. Em tìm đến để nhận tư vấn con đường sau này ạ. 어서 와요. 이메일을...
error: Content is protected !!