Con đường thu lãng mạn với hàng cây metasequoia – 진안...

0
Từ 메타세쿼이아길 là những con đường có hàng cây metasequoia cao và đều tắp thuộc dạng cây lá kim cổ thụ. Nó là nhánh...

Chùa Baengnyeonsa (백련사) núi Deokyusan (덕유산국립공원 – 전라북도)

0
Nguồn ảnh: OhmyNews và https://bizimbaby.tistory.com/752

Tìm hiểu Hàn Quốc

V/A+ 어도/아도/여도 돼요. Sử dụng khi thể hiện sự cho phép.

0
미안하지만 이번 주 약속을 못 지킬 것 같아요. Xin lỗi anh, có lẽ tuần này tôi không thể giữ hẹn được. 왜요? 무슨 일이 생겼어요? Sao vậy?...

V+ 을/ㄹ 줄¹ 알아요. Đã biết và có khả năng thực...

0
골프를 칠 줄 알아요? Chị có biết chơi gôn không? 네, 골프를 칠 줄 알아요. 그런데 잘 못 쳐요. Vâng, tôi biết chơi gôn. Nhưng tôi chơi...

Bài viết mới nhất

한편으로는 -기도 하고, 다른 한편으로는 -기도 하다

0
안녕하세요? 교수님. 진로 상담을 받으려고 찾아왔습니다. Xin chào? Thưa giáo sư. Em tìm đến để nhận tư vấn con đường sau này ạ. 어서 와요. 이메일을...

Kết nối

551Thành viênThích
- Advertisement -

Bài đăng mới nhất

한편으로는 -기도 하고, 다른 한편으로는 -기도 하다

0
안녕하세요? 교수님. 진로 상담을 받으려고 찾아왔습니다. Xin chào? Thưa giáo sư. Em tìm đến để nhận tư vấn con đường sau này ạ. 어서 와요. 이메일을...
error: Content is protected !!