Chùa Seonamsa (선암사 [유네스코 세계문화유산]), vẻ đẹp tự nhiên theo năm...

0
Gầm cầu Seungseongyo 승선교 (昇仙橋) là lối vào chùa Seonsamsa. Tháp Kangseonru được nhìn từ dưới lên từ phía chân cầu. Cầu Seungseongyo được xây...

Hàn Quốc – Tránh cái nóng hè tại những thác nước

0
충남 괴산의 수옥폭포에서 한 가족여행객이 더위를 피하고 있다.  Một gia đình đang trong kỳ nghỉ tránh nóng tại thác Suok ở Goesan, Chungbuk (충남 괴산의...

Tìm hiểu Hàn Quốc

V/A+ 을/ㄹ 것 같다 Dự đoán một cách không rõ ràng...

0
서연 씨에게 선물을 사 주려고 해요. 무슨 선물이 좋을까요? Tôi định mua quà cho cô Seo Yeon. Cô ấy thích quà gì vậy nhỉ? 곰 인형은...

N에² chỉ thời gian diễn ra một hành động hay trạng...

0
저녁에 무엇을 해요? Cô thường làm gì vào buổi tối? 식사를 해요. 그리고 TV를 봐요. Tôi ăn cơm. Và xem ti vi. 보통 몇 시에 자요? Cô thường ngủ...

Bài viết mới nhất

한편으로는 -기도 하고, 다른 한편으로는 -기도 하다

0
안녕하세요? 교수님. 진로 상담을 받으려고 찾아왔습니다. Xin chào? Thưa giáo sư. Em tìm đến để nhận tư vấn con đường sau này ạ. 어서 와요. 이메일을...

Kết nối

551Thành viênThích
- Advertisement -

Bài đăng mới nhất

한편으로는 -기도 하고, 다른 한편으로는 -기도 하다

0
안녕하세요? 교수님. 진로 상담을 받으려고 찾아왔습니다. Xin chào? Thưa giáo sư. Em tìm đến để nhận tư vấn con đường sau này ạ. 어서 와요. 이메일을...
error: Content is protected !!