Tìm hiểu Hàn Quốc

V/A+ 었/았/였다니 다행이다

0
혹시 남은 음식 포장이 되나요? 배가 너무 불러서 다 못 먹을 것 같아요. Liệu thức ăn thừa có gói lại được không ạ? Vì tôi...

V/A+ 어/아/여서 그런데 Vế câu trước trở thành nguyên nhân để...

0
여기요, 테이블이 너무 더러운데 좀 깨끗하게 닦아 주세요. 주문도 빨리 받아 주시고요. Ở đây ạ, cái bàn bẩn quá anh hãy lau sạch với ạ....

Bài viết mới nhất

한편으로는 -기도 하고, 다른 한편으로는 -기도 하다

0
안녕하세요? 교수님. 진로 상담을 받으려고 찾아왔습니다. Xin chào? Thưa giáo sư. Em tìm đến để nhận tư vấn con đường sau này ạ. 어서 와요. 이메일을...

Kết nối

551Thành viênThích
- Advertisement -

Bài đăng mới nhất

한편으로는 -기도 하고, 다른 한편으로는 -기도 하다

0
안녕하세요? 교수님. 진로 상담을 받으려고 찾아왔습니다. Xin chào? Thưa giáo sư. Em tìm đến để nhận tư vấn con đường sau này ạ. 어서 와요. 이메일을...
error: Content is protected !!