Seollal (설날 – Tết âm lịch): Cùng tìm hiểu về phong tục địa phương Hàn Quốc

Seollal (Ngày Tết âm lịch; ngày đầu tiên của năm âm lịch) là một trong những ngày lễ quốc gia lớn nhất ở Hàn Quốc. Năm nay, Seollal rơi vào ngày 10 tháng 2 dương lịch. Seollal là thời điểm người Hàn Quốc trở về quê hương để tỏ lòng...