Đắm mình với thiên nhiên trên đảo Dae Bu (대부도)

대부해솔길 1코스의 하이라이트 구봉낙조전망대는 그 이름처럼 해질녘에 찾아야 진정한 서해 바다의 멋을 알 수 있다. Đài quan sát mặt trời lặn GuBongDo là điểm nhấn của đảo Dae Pu thuộc đường Haesol – hay còn được gọi là con đường mòn số 1. Nơi đây được biết đến với những...

‘Ngôi làng không biên giới’ ở Wongokdong, thành phố Ansan 안산시 원곡동 ‘국경 없는 마을

안산시 원곡동 ‘국경 없는 마을’ ‘NGÔI LÀNG KHÔNG BIÊN GIỚI’ Ở WONGOKDONG, THÀNH PHỐ ANSAN 온갖 외국어 간판들 속에 드문드문 걸린 한글 간판을 발견하고서 ‘아, 코리아타운에 왔나’ 싶은 찰나, 금세 멋쩍은 미소가 번진다. 지하철 4호선 안산역에 내려 지하도를 건너왔을 뿐이니 말이다. Giữa đủ loại bảng hiệu tiếng nước ngoài, tôi...