Đắm mình với thiên nhiên trên đảo Dae Bu (대부도)

대부해솔길 1코스의 하이라이트 구봉낙조전망대는 그 이름처럼 해질녘에 찾아야 진정한 서해 바다의 멋을 알 수 있다. Đài quan sát mặt trời lặn GuBongDo là điểm nhấn...

‘Ngôi làng không biên giới’ ở Wongokdong, thành phố Ansan 안산시 원곡동 ‘국경 없는...

안산시 원곡동 ‘국경 없는 마을’ ‘NGÔI LÀNG KHÔNG BIÊN GIỚI’ Ở WONGOKDONG, THÀNH PHỐ ANSAN 온갖 외국어 간판들 속에 드문드문 걸린 한글 간판을 발견하고서 ‘아, 코리아타운에...
error: Content is protected !!