V/A+ 으면/면 돼요. Diễn tả rằng chỉ cần một trạng thái hay hành động nào đó cũng đủ để giải quyết vấn đề.

팬클럽에 가입하려고 하는데 어떻게 해야 해요?
Tôi muốn gia nhập câu lạc bộ người hâm mộ thì làm thế nào ạ?
인터넷으로 회비를 내고 가입하면 돼요.
Trả hội phí và gia nhập bằng internet là được ạ.
팬클럽에 가입하면 뭐가 좋아요?
Gia nhập câu lạc bộ người hâm mộ thì có gì hay ạ?
콘서트 할 때 먼저 예매할 수 있어요.
Khi có buổi biểu diễn thì anh có thể đặt mua vé trước.
그런데 팬클럽 회원 중에서 제가 제일 나이가 많을 것 같아요.
Nhưng mà có lẽ trong số các thành viên câu lạc bộ người hâm mộ thì tôi là lớn tuổi nhất ạ.
아니에요. 요즘에는 나이가 많은 팬들도 꽤 많아요.
Không đâu ạ. Dạo này cũng có rất nhiều người hâm mộ lớn tuổi đấy ạ.

Bài viết liên quan  V+ 고³ duy trì trạng thái của hành động đã được hoàn thành ở vế trước và thực hiện hành động ở vế sau

V/A+ 으면/면 돼요.
Sử dụng khi diễn tả rằng chỉ cần một trạng thái hay hành động nào đó cũng đủ để giải quyết vấn đề.

소고기가 없어도 돼지고기가 있으니까 돼지고기를 넣으면 돼요.
Dù không có thịt bò nhưng có thịt heo nên bỏ thịt heo vào là được.

서점에 찾는 책이 없으면 도서관에서 빌리면 돼요.
Nếu ở nhà sách không có sách bạn đang tìm thì mượn ở thư viện là được.

집이 크지 않아도 편하면 돼요.
Nhà dù không to nhưng thoải mái là được.

Từ vựng
팬클럽 câu lạc bộ người hâm mộ
가입하다 gia nhập
회비 hội phí
팬 (fan) người hâm mộ
꽤 rất, khá
소고기 thịt bò

Bài viết liên quan  지금까지 V+은/ㄴ N 중에서 어디가(무엇이) 제일 A+었/았/였어요?

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

Địa điểm Hàn Quốc

Là người đang làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc. Với phương châm "Mang Hàn Quốc đến gần bạn hơn!", hy vọng những bài viết về các địa điểm du lịch, lịch sử, văn hóa... của Hàn Quốc sẽ có ích cho các bạn. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị ở xứ sở Kim Chi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *