Phân cấp hành chính và địa lý ở Hàn Quốc

Hàn Quốc có ba cấp hành chính địa phương. Cấp thứ nhất gồm các loại đợn vị hành chính sau: * Tỉnh (도): gồm 8 tỉnh là...

Hàn Quốc và các Di sản Thế giới UNESCO

Vẻ đẹp thâm trầm của các di tích lịch sử, văn hóa và thiên nhiên Hàn Quốc vẫn trường tồn, bất chấp lịch sử...

Tổng Quan về đất nước Hàn Quốc

LÃNH THỔ Bán đảo Triều Tiên trải rộng theo hướng nam từ đầu phía đông và hướng về phía nam của lục địa Châu Á,...
error: Content is protected !!