Tổng hợp các lễ hội hoa mùa xuân Hàn Quốc –...

Hãy tận hưởng không khí mùa xuân khi đi bộ trên đường hoa Tháng 4 hàng năm, đảo Jeju giống như những cơn sóng màu...

Chùa Baengnyeonsa (백련사) núi Deokyusan (덕유산국립공원 – 전라북도)

Nguồn ảnh: OhmyNews và https://bizimbaby.tistory.com/752

Tìm hiểu Hàn Quốc

K-Trend

Nhiều hơn

  [Reply 1988 – 응답하라 1988 OST] 기억날 그날이 와도 (Even If...

  HANGUL LYRICS 변치않는 사랑이라 얘기하진 않아도 너무나 정들었던 지난 날 많지 않은 바램들의 벅찬 행복이어도 이별은 아니었잖아 본적없는 사람들에 둘러싸인 네 모습처럼 날 수 없는 새가 된다면 네가 남긴 그 많았던...

  [Reply 1988 – 응답하라 1988 OST] Youth (청춘) (Kim Feel/김필 –...

  HANGUL LYRICS 언젠간 가겠지 푸르른 이 청춘 지고 또 피는 꽃잎처럼 달밝은 밤이면 창가에 흐르는 내 젊은 연가가 구슬퍼 가고없는 날들을 잡으려 잡으려 빈손짓에 슬퍼지면 차라리 보내야지 돌아서야지 그렇게 세월은 가는거야 나를 두고...

  Kết nối

  551Thành viênThích

  Bài đăng mới nhất