Tìm hiểu Hàn Quốc

K-Trend

Nhiều hơn

  [Reply 1988 – 응답하라 1988 OST] Everyday With You (매일 그대와)...

  HANGUL LYRICS 매일 그대와 아침 햇살 받으며 매일 그대와 눈을 뜨고파 매일 그대와 도란도란 둘이서 매일 그대와 얘기하고파 새벽 비 내리는 거리도 저녁놀 불타는 하늘도 우리를 둘러싼 모든 걸 같이 나누고파 매일...

  [Reply 1988 – 응답하라 1988 OST] A Little Girl (소녀) Lyrics

  HANGUL LYRICS 내 곁에만 머물러요 떠나면 안돼요 그리움 두고 머나먼 길 그대 무지개를 찾아올 순 없어요 노을 진 창가에 앉아 멀리 떠가는 구름을 보면 찾고 싶은 옛 생각들 하늘에 그려요 음...

  Kết nối

  547Thành viênThích

  Bài đăng mới nhất

  Lễ hội hoa Đỗ Quyên núi 황매 – 합천 황매산 철쭉제...

  Tên lễ hội: 황매산 철쭉제 Thời gian: 2019.04.27 ~ 2019.05.12 Địa điểm: 가회면 황매산군립공원 일원 Địa chỉ: 경상남도 합천군 가회면 황매산공원길 4 Một số hình ảnh lễ hội...