V+ 은/ㄴ 적이 없어요. Sử dụng khi chưa từng thực hiện một việc nào đó trong quá khứ

혼자 여행을 한 적이 있어요?
Anh đã từng đi du lịch một mình chưa?
아니요, 혼자 여행을 한 적이 없어요. 서연 씨는요?
Chưa, tôi chưa từng đi du lịch một mình. Cô Seo Yeon thì sao?
저는 혼자 여행을 자주 해요. 혼자 여행하면 마음대로 구경하고 쉴 수 있어서 좋아요.
Tôi thì thường xuyên đi du lịch một mình. Nếu đi du lịch một mình thì tôi có thể ngắm cảnh và nghỉ ngơi tùy ý nên tôi rất thích.
저도 혼자 여행을 해 보고 싶어요.
Tôi cũng muốn thử đi du lịch một mình.

V+ 은/ㄴ 적이 없어요.
Sử dụng khi chưa từng thực hiện một việc nào đó trong quá khứ.

Bài viết liên quan  V+ 은/ㄴ 덕분에 Diễn tả lí do của một kết quả nào đó mang tính tích cực.

저는 상을 받은 적이 없어요.
Tôi chưa từng được nhận giải thưởng.
저는 외국에 산 적이 없어요.
Tôi chưa từng sống ở nước ngoài.
저는 염색을 한 적이 없어요.
Tôi chưa từng nhuộm tóc.

Từ vựng
마음대로 tùy ý
상을 받다 nhận giải thưởng
외국 nước ngoài
염색 nhuộm

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

Địa điểm Hàn Quốc

Là người đang làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc. Với phương châm "Mang Hàn Quốc đến gần bạn hơn!", hy vọng những bài viết về các địa điểm du lịch, lịch sử, văn hóa... của Hàn Quốc sẽ có ích cho các bạn. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị ở xứ sở Kim Chi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *