[Reply 1988 – 응답하라 1988 OST] Everyday With You (매일 그대와) Lyrics_소진 of Girl’s Day (걸스데이)

HANGUL LYRICS
매일 그대와 아침 햇살 받으며
매일 그대와 눈을 뜨고파
매일 그대와 도란도란 둘이서
매일 그대와 얘기하고파

새벽 비 내리는 거리도
저녁놀 불타는 하늘도
우리를 둘러싼 모든 걸 같이 나누고파
매일 그대와 밤에 품에 안겨
매일 그대와 잠이 들고파

새벽 비 내리는 거리도
저녁놀 불타는 하늘도
우리를 둘러싼 모든 걸 같이 나누고파

매일 그대와 아침 햇살 받으며
매일 그대와 눈을 뜨고파
매일 그대와 잠이 들고파
매일 그대와 매일 그대와

ENGLISH TRANSLATION
Every day, I want to see the morning sun with you
Every day, I want to open my eyes with you
Every day, I want to be with you
Every day, I want to talk to you

Bài viết liên quan  [Reply 1988 - 응답하라 1988 OST] A Little Girl (소녀) Lyrics

The rainy streets at dawn
The fiery evening sky
I want to share everything that surrounds us

Every day, I want to be in your arms at night
Every day, I want to fall asleep with you

The rainy streets at dawn
The fiery evening sky
I want to share everything that surrounds us

Every day, I want to see the morning sun with you
Every day, I want to open my eyes with you
Every day, I want to fall asleep with you
Every day with you, every day with you

Địa điểm Hàn Quốc

Là người đang làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc. Với phương châm "Mang Hàn Quốc đến gần bạn hơn!", hy vọng những bài viết về các địa điểm du lịch, lịch sử, văn hóa... của Hàn Quốc sẽ có ích cho các bạn. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị ở xứ sở Kim Chi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *