V+ 은/ㄴ 적이 있어요. Sử dụng khi đã từng thực hiện một việc nào đó trong quá khứ

전주에 여행을 가는데 어디에서 묵으면 좋을까요?
Đi du lịch ở Jeonju nên ở đâu thì tốt ạ?
한옥은 어때요? 전에 한옥에서 묵은 적이 있어요.
Cô thấy nhà truyền thống thế nào? Trước đây tôi từng ở nhà truyền thống.
그래요? 불편하지 않았어요?
Vậy ư? Không bất tiện sao ạ?
전혀 불편하지 않았어요. 아주 조용하고 방바닥이 따뜻해서 좋았어요.
Hoàn toàn không bất tiện. Rất yên tĩnh và sàn nhà ấm nên tôi đã rất thích.

V+ 은/ㄴ 적이 있어요.
Sử dụng khi đã từng thực hiện một việc nào đó trong quá khứ.

저는 길을 잃은 적이 있어요.
Tôi đã từng bị lạc đường.
저는 기차를 놓친 적이 있어요.
Tôi đã từng lỡ tàu.
저는 병원에 입원한 적이 있어요.
Tôi đã từng nhập viện.

Bài viết liên quan  __ 때문이다 Trần thuật về nguyên nhân của điều đã nói đến ở phía trước

Từ vựng
전주 thành phố Jeonju
묵다 ở, trọ
한옥 nhà truyền thống
불편하다 bất tiện
전혀 hoàn toàn
조용하다 yên tĩnh
방바닥 sàn nhà
길을 잃다 lạc đường
놓치다 lỡ, bỏ lỡ
입원하다 nhập viện

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

Địa điểm Hàn Quốc

Là người đang làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc. Với phương châm "Mang Hàn Quốc đến gần bạn hơn!", hy vọng những bài viết về các địa điểm du lịch, lịch sử, văn hóa... của Hàn Quốc sẽ có ích cho các bạn. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị ở xứ sở Kim Chi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *