V+ 는다고/ㄴ다고 V+ 었는데/았는데/였는데

민수 씨, 안색이 너무 안 좋아요. 무슨 일 있어요?
Min Su à, sắc mặt cậu không được tốt lắm. Có chuyện gì à?
어제 여자 친구한테 차였거든요.
Bởi vì hôm qua đã bị đá bởi bạn gái.
여자 친구에게 차였다고요? 왜요?
Cậu bảo là bị đá bởi bạn gái sao? Sao thế?
여자 친구 말로는 제가 변했대요. 사랑이 식은 것 같대요.
Theo như lời bạn gái bảo thì tớ đã thay đổi. Cô ấy bảo hình như tình yêu đã nguội lạnh.
지난주에 여자 친구 생일이라고 회사로 장미꽃도 보내지 않았어요?
Nghe bảo tuần trước là sinh nhật bạn gái mà cậu đã không gửi hoa hồng đến công ty sao?
네. 제 딴에는 신경을 쓴다고 썼는데 여자 친구는 부족하다고 느꼈나 봐요.
Ừ. Tớ tự cho là mình đã quan tâm nhưng mà có vẻ như bạn gái cảm thấy rằng thiếu hụt.
기운 내세요, 민수 씨. 나중에 더 좋은 사람이 나타날 거예요.
Hãy lấy lại sinh lực, Min Su à. Sau này người tốt hơn sẽ xuất hiện.
네, 시간이 약이라는 말을 믿어 보려고요.
Ừ, tớ sẽ thử tin lời nói rằng thời gian là thuốc xem.

Bài viết liên quan  N이라서/라서 Diễn tả tình huống ở vế trước là nguyên nhân/lí do cho hành động/tình huống ở vế sau.

V+ 는다고/ㄴ다고 V+ 었는데/았는데/였는데
Dùng khi người nói đã định tự mình làm việc nào đó nhưng kết quả đó không chắc chắn hoặc đã không hài lòng với ý đồ. Lặp lại hai lần cùng một động từ và dùng.

Với ‘-는다고/ㄴ다고’: nếu thân động từ hành động kết thúc bằng nguyên âm hay ‘ㄹ’ thì dùng ‘-ㄴ다고’, ngoài ra nếu kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘-는다고’.

Với ‘-었는데/았는데/였는데’ nếu thân động từ kết thúc bằng ‘ㅏ, ㅗ’ thì dùng ‘-았는데’ ngoài ra các nguyên âm khác (ㅓ,ㅜ,ㅡ,ㅣ) thì dùng ‘-었는데’, nếu là ‘하-‘ thì dùng ‘-였는데(했는데)’.

Bài viết liên quan  V+ 게 하다

나는 엄마를 열심히 도와 드린다고 도와 드렸는데 도움이 됐을지 모르겠어요.
Tôi đã giúp đỡ mẹ chăm chỉ nhưng không biết nó có hữu ích hay không.

저는 방 정리를 한다고 했는데 별로 깨끗해진 것 같지 않아요.
Tôi đã dọn sẹp phòng nhưng có vẻ như không được sạch sẽ mấy.

제가 틀린 곳을 고친다고 고쳤는데 못 본 것이 있을지도 모르니까 한번 더 확인해 보세요.
Tôi đã sửa chỗ sai nhưng mà không biết có chỗ nào không thể nhìn thấy hay không nên hãy kiểm tra thêm lần nữa.

Từ liên quan
차이다 bị đá
(사랑이) 식다 (tình yêu) nguội lạnh
딴 tự cho
시간이 약이다 thời gian là thuốc

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here