V+ 을/ㄹ 건가요? Xác nhận lại kế hoạch hoặc lịch trình của đối phương

저, 여기서 동대문역까지 어떻게 가요?
Từ đây đến ga Dongdaemun đi như thế nào ạ?
공항버스나 지하철로 가실 수 있는데 무엇을 이용하실 건가요?
Có thể đi bằng tàu điện ngầm hoặc xe bus sân bay nhưng mà anh sẽ dùng cái nào ạ?
공항버스를 타려고 해요.
Tôi định đi xe bus sân bay ạ.
그럼 7번 출입구로 나가셔서 6002번 버스를 타시면 됩니다. 약 2시간쯤 소요됩니다.
Vậy thì anh đi ra cửa số 7 và đi xe bus số 6002 là được ạ. Cần khoảng 2 tiếng ạ.
생각보다 너무 오래 걸리는데 지하철은 얼마나 걸려요?
Nó mất nhiều thờ gian hơn tôi nghĩ, vậy thì tàu điện ngầm mất bao lâu vậy ạ?
1시간 20분 정도 걸립니다. 그런데 한 번 갈아타야 해서 좀 번거로우실 거예요.
Mất khoảng 1 tiếng 20 phút. Nhưng mà anh phải đổi tàu 1 lần nên sẽ hơi phiền hà ạ.

V+ 을/ㄹ 건가요?
Được gắn vào thân động từ hành động dùng khi hỏi để xác nhận lại kế hoạch hoặc lịch trình của đối phương. So với ‘-을 거예요?’ thì nó được dùng nhiều trong hội thoại mang tính văn phòng.

Nếu thân động từ hành động hay tính từ kết thúc là ‘ㄹ’ hay nguyên âm thì dùng ‘-ㄹ 건가요?’, kết thúc là phụ âm thì dùng ‘-을 건가요?’.

이 소포를 어디로 보내실 건가요?
Bưu phẩm này sẽ gửi đi đâu vậy?

기숙사는 3인실로 신청하실 건가요?
Cô sẽ đăng ký ký trúc xá phòng 3 người à?

회의 자료는 누가 만들 건가요?
Ai sẽ làm tài liệu cuộc họp vậy?

Từ vựng
공항버스 xe bus sân bay
출입구 cửa ra vào
소요되다 được yêu cầu, cần
번거롭다 phiền hà

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here