Phân cấp hành chính và địa lý ở Hàn Quốc

Hàn Quốc có ba cấp hành chính địa phương.

Cấp thứ nhất gồm các loại đợn vị hành chính sau:
* Tỉnh (도): gồm 8 tỉnh là Bắc và Nam Chungcheong, Gangwon, Gyeonggi, Bắc và Nam Gyeongsang, Bắc và Nam Jeolla.

* Tỉnh tự trị đặc biệt (특별자치도): duy nhất 1 đơn vị, đó là Jeju.

* Thành phố lớn (광역시): gồm 6 đơn vị là: Busan, Daegu, Incheon, Gwangju, Daejeon, và Ulsan.

* Thành phố đặc biệt (특별시): duy nhất 1 đơn vị chính là Thủ đô Seoul.

Ở cấp thứ hai có:
* Quận (구) là các đơn vị nằm dưới thành phố đặc biệt và thành phố lớn. Seoul, các thành phố lớn Gwangju và Daejeon và các thành phố Suwon, Cheongju và Jeonju được chia ra thành các quận, nhưng không có huyện. Các thành phố lớn Busan, Daegu, Incheon và Ulsan vừa có cả quận vừa có cả huyện. Chính quyền các quận đảm nhiệm nhiều chức năng của chính quyền đô thị như các chính quyền đô thị của các đơn vị khác. Quận ở Suwon, Cheongju, và Jeonju có ít quyền lực hơn quận ở Seoul và các thành phố lớn. Dưới quận là các phường (“dong”).

* Huyện (군) là các đơn vị nằm dưới thành phố lớn và các tỉnh, là đơn vị hành chính địa phương cấp hai ở khu vực nông thôn. Các tỉnh và một số thành phố lớn đều có huyện. Một huyện có dân số ít hơn 150.000 (nhiều hơn mức yêu cầu của thành phố), có mật độ dân cư dày đặc hơn một quận, và có đặc điểm thôn quê hơn hai loại đơn vị kia. Các huyện được chia ra làm thị xã (“eup”) và thị trấn (“myeon”).

Bài viết liên quan  Tổng Quan về đất nước Hàn Quốc

* Thành phố (시) là các đơn vị nằm dưới các tỉnh. Đây là những đô thị có dân số ít nhất 150.000. Khi một huyện đạt mức dân số đó thì nó trở thành thành phố. Các thành phố với dân số hơn 500.000 (đó là: Suwon, Cheongju, và Jeonju) được chia ra làm các quận và các quận được chia ra làm các phường, các thành phố với dân số nhỏ hơn 500.000 không có các quận mà được chia ra thành các phường.

* Ngoài ra ở cấp thứ hai này còn có loại đơn vị hành chính là thành phố hành chính nằm dưới tỉnh tự trị đặc biệt.

Bài viết liên quan  Tổng Quan về đất nước Hàn Quốc

Ở cấp thứ ba có:
* Phường (동): là các đợn vị nằm dưới quận và thành phố. Dưới các phường có các cụm dân cư, tổ dân phố

* Thị trấn (읍) và xã (면): là các đơn vị nằm dưới thành phố hành chính và dưới các huyện. Dưới các thị trấn và xã là các thôn (리).

Tuy nhiên, cụm dân cư, tổ dân phố và thôn không phải là các đơn vị hành chính chính thức.

Tổng hợp lại Hàn Quốc bao gồm một Thủ đô, 6 thành phố lớn (thành phố trực thuộc trung ương) và 9 tỉnh được liệt kê theo thứ tự như bên dưới:

Thủ đô
1 Seoul – 서울 특별시

Bài viết liên quan  Tổng Quan về đất nước Hàn Quốc

Thành phố lớn
2 Busan – 부산 광역시

3 Daegu – 대구 광역시

4 Incheon – 인천 광역시

5 Gwangju – 광주 광역시

6 Daejeon – 대전 광역시

7 Ulsan – 울산 광역시

Tỉnh
8 Gyeonggi-do 경기도

9 Gangwon-do 강원도

10 Chungcheongbuk-do 충청북도

11 Chungcheongnam-Do 충청남도

12 Jeollabuk-Do 전라북도

13 Jeollanam-Do 전라남도

14 Gyeongsangbuk-Do 경상북도

15 Gyeongsangnam-Do 경상남도

Tỉnh tự trị
16 Jeju – 제주특별자치도

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here