Tìm hiểu thi bằng lái xe cho người nước ngoài tại Hàn Quốc

외국인를 위한 운전면허 취득법
운전면허, 자신 있게 취득하고 고고싱하세요~!
Cách thi lấy bằng lái xe dành cho người nước ngoài
Bằng lái xe, hãy tự tin thi và lái xe thoải mái ~~!

“운전면허시험은 어떻게 보는 걸까?”, “한국어가 서툰데 시험을 볼 수 있을까?” 결혼이민자들과 외국인들의 경우 운전면허를 취득하고 싶어도 이런 저런 걱정에 선뜻 도전하지 못 하는 것이 사실이다. 하지만 걱정은 금물! 지금부터 결혼이민자를 위한 운전면허 취득 방법을 알아보자.
Người kết hôn di trú và người ngoại quốc (sống tại Hàn Quốc) tuy muốn thi bằng lái xe nhưng vì đủ điều lo lắng như “thi bằng lái là thi thế nào?”, “tiếng hàn quốc chưa giỏi liệu có được thi không?” v.v… nên không dám thử sức. tuy nhiên đừng lo lắng! bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu cách thi bằng lái xe dành cho người kết hôn di trú nhé.

많은 결혼이민자 분들이 서툰 한국어 실력 때문에 운전면허시험을 보기도 전에 덜컥 겁부터 내는 경우가 많습니다. 하지만 한국어가 능숙하지 않은 결혼이민자 분들을 위한 다양한 지원제도가 마련되어 있으니 걱정하지 않으셔도 됩니다.
Rất nhiều người kết hôn di trú do khả năng tiếng Hàn còn yếu nên chưa thi đã sợ trước. Thế nhưng có rất nhiều chế độ hỗ trợ đa dạng cho người kết hôn di trú chưa thông thạo tiếng Hàn nên bạn không cần lo lắng.

기본적으로 운전면허시험을 보기 위해서는 살고 있는 지역의 운전면허시험장에 응시원서를 접수해야 합니다. 응시원서는 영어, 일본어, 중국어, 베트남어, 인도네시아어, 태국어 등 외국어 해석본이 비치되어 있어 혼자서도 쉽게 접수할 수 있습니다. 또 필기시험 역시 외국어로 응시가 가능해 한국어 실력과 상관없이 시험을 치르실 수 있습니다.
Về mặt cơ bản, để thi bằng lái thì bạn phải nộp đơn ở nơi tổ chức thi bằng lái tại địa phương bạn đang cư trú. Trong đơn xin dự thi có bản dịch bằng tiếng nước ngoài như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng indonesia, tiếng Thái… nên bạn có thể nộp đơn một mình dễ dàng. Trong kỳ thi viết cũng vậy, bạn cũng có thể dự thi bằng tiếng nước ngoài mà không liên quan đến năng lực tiếng Hàn.

우선, 운전면허를 취득하기 위해서는 가까운 운전학원에서 필기 및 주행 연습을 하는 것이 좋습니다. 학원에서 교육을 받고 어느 정도 실력이 쌓이면 살고 있는 지역의 운전면허시험장에서 시험을 보게 됩니다. 운전면허시험장에 대한 정보는 도로교통공단(02-2230-6114, www.koroad.or.kr)을 통해 위치 및 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.
Trước tiên, để có bằng lái xe bạn nên luyện tập lý thuyết và thực hành lái xe ở trường dạy lái xe gần chỗ bạn. Học ở trường và đã có khả năng lái xe rồi, bạn sẽ được dự thi bằng lái ở nơi tổ chức thi và cấp bằng lái xe thuộc địa phương bạn. Thông tin về các địa điểm tổ chức thi như vị trí và các thông tin đa dạng khác có thể tìm thấy tại Cơ quan Giao thông Đường bộ (02-2230-6114, www.koroad.or.kr).

운전면허시험장에 가면 교통안전교육을 들은 다음, 신체검사를 통해 운전하는데 적합한 신체조건을 갖추었는지 검사하게 됩니다. 신체검사에서 통과한 다음에는 시험장에 비치된 외국어 해석본을 보고 응시원서를 접수한 뒤, 외국어로 필기시험을 치르면 됩니다.
Khi đến địa điểm thi bằng lái xe, sau khi được giáo dục về an toàn giao thông, bạn sẽ được kiểm tra sức khỏe xem có đủ điều kiện sức khỏe để lái xe hay không. Sau khi vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe, bạn tham khảo bản dịch ra tiếng nước ngoài được bố trí ở nơi tổ chức thi và nộp đơn đăng ký thi, sau đó thi viết là được.

필기시험은 운전과 관련된 상식으로 40문제가 출제되며 1종은 70점, 2종은 60점 이상 받아야 합격합니다. 필기시험 합격자는 시험장에 마련된 도로코스에서 기능시험을 보고, 마지막으로 도로주행시험을 통과하면 운전면허를 취득하게 됩니다.
Thi viết gồm có 40 câu thường thức liên quan đến việc lái xe, bạn cần đạt được trên 70 điểm cho xe loại 1, 60 điểm cho xe loại 2. Những người vượt qua kỳ thi viết sẽ tiếp tục thi kỹ năng tại đường lái trong trường thi, sau đó nếu vượt qua được luôn kỳ thi lái trên đường thực tế thì sẽ có được bằng lái xe.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here