V+ 으려고/려고 들면

나는 발표 때 얼굴이 빨개지고 땀도 나고 말까지 더듬어서 큰일이야.
Lúc báo cáo mặt tớ đỏ ửng lên, mồ hôi cũng ra và đến cả nói lắp nữa, lớn chuyện thật.
원래 많은 사람들이 앞에 있으면 다들 긴장하기 마련이야.
Vốn dĩ nếu có trước nhiều người thì tất cả mọi người đều căng thẳng là điều tất nhiên.
많은 사람 앞이 아닌데도 창피를 당하거나 실수할까 봐 자꾸 긴장 돼.
Dù không phải trước nhiều người thì tớ thường xuyên bị căng thẳng vì e rằng mình mắc lỗi hoặc bị mất mặt.
사람들 앞에서 너무 잘 보이려고 들면 그게 너를 더 긴장하게 만들 수 있어.
Nếu muốn thể hiện quá tốt trước nhiều người thì điều đó có thể làm cậu trở nên căng thẳng hơn.
내가 대인 공포증이 좀 있는 것 같아. 이런 증상을 해결할 수 있는 방법이 없을까?
Hình như tớ có chứng sợ tiếp xúc với đám đông. Không có cách có thể giải quyết triệu chứng như thế này sao?
자기 스스로를 격려하고 인정하는 것이 제일 중요해. 완벽하지 않아도 괜찮아.
Quan trọng nhất là việc công nhận và tự bản thân mình khích lệ. Dù không hoàn hảo cũng không sao.

V+ 으려고/려고 들면
Gắn vào thân động từ hành động thể hiện nghĩa ‘nếu mang ý đồ đó và hành động một cách tích cực’. Dùng khi hành động một cách tích cực hơn so với ‘-으려고/려고 하면’.

으려고 들면 찾을 수는 있겠지만 굳이 힘들게 찾고 싶진 않아.
Tôi có thể tìm thấy nó nếu tôi muốn tìm nó, tuy nhiên tôi không muốn tìm kiếm một cách vất vả.

서로 자기의 이익만 챙기려고 들면 싸움이 생길 수밖에 없다.
Nếu định quan tâm đến lợi ích của bản thân thì không còn cách nào khác là xảy ra đấu đá.

너는 영특한 아이니까 배우려고 들면 뭐든지 금방 배울 수 있을 거야.
Bởi vì con là đứa trẻ thông minh nên nếu muốn học thì có thể sẽ học được ngay.

Từ liên quan
(말을) 더듬다 nói lắp
창피를 당하다 bị mất mặt
대인 공포증 chứng sợ tiếp xúc với người lạ, đám đông
Việc trải qua nỗi sợ hãi to lớn khi muốn làm gì đó ở trước mặt người khác hoặc gặp gỡ người khác.
인정 sự thừa nhận
완벽하다 hoàn hảo

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here