Tỷ lệ tuyển dụng người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc năm 2023 cao kỷ lục

Tỷ lệ tuyển dụng người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc năm 2023 cao kỷ lục

Quỹ hỗ trợ người tị nạn Bắc Triều Tiên (The Korea Hana Foundation) thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 27/12 công bố kết quả điều tra về tình hình người tị nạn miền Bắc năm 2023. Trong năm nay, có 63,4% người tị nạn Bắc Triều Tiên tham gia hoạt động kinh...