Thung lũng Jeongol (절골계곡), Cầu Daemundari (대문 다리) núi Juwangsan (왕산국립공원 – 경상북도)

Nguồn ảnh: Daum blog

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here