V/A+ 는데/은데/ㄴ데 V+을까요?/ㄹ까요? Giải thích tình hình đồng thời đưa ra đề nghị sẽ thực hiện một việc nào đó.

줄무늬 옷이 흐엉 씨한테 잘 어울리네요.
Áo kẻ rất hợp với cô Hương đấy!
네, 주로 단색 옷만 입었는데 기분 전환이 되네요.
Vâng, tôi chủ yếu mặc quần áo đơn sắc nên thấy tâm trạng được thay đổi.
아까 입은 것보다 이게 더 잘 어울리는 것 같은데요.
Hình như cái này hợp hơn so với cái mặc hồi nãy đấy ạ.
네, 이 가게는 좀 비싼데 다른 가게에 가 볼까요?
Vâng, cửa hàng này hơi mắc, hay chúng ta đi cửa hàng khác thử nhé!
그래요. 다른 가게에도 가 봐요.
Vâng. Chúng ta đi thử cả cửa hàng khác nữa đi!
다른 가게에 가서 서연 씨 옷도 골라 봐요.
Đi cửa hàng khác rồi chọn cả quần áo cho cô Seo Yeon nữa.

V/A+ 는데/은데/ㄴ데 V+을까요?/ㄹ까요?
Sử dụng khi giải thích tình hình đồng thời đưa ra đề nghị sẽ thực hiện một việc nào đó.

여기는 사람들이 많이 기다리는데 다른 식당에 갈까요?
Ở đây có nhiều người đang đợi quá, hay chúng ta đi quán khác nhỉ?

다음 주에 한가해질 것 같은데 그때 이야기할까요?
Tuần sau chắc tôi sẽ rảnh hơn, lúc đó chúng ta nói chuyện nhé!

호텔비가 비싼데 게스트하우스에서 묵을까요?
Tiền khách sạn đắt quá, hay chúng ta ở nhà khách nhé!

Từ vựng
주로 chủ yếu
단색 đơn sắc, một màu
기분 전환이 되다 tâm trạng được thay đổi
한가하다 rảnh, rảnh rỗi
그때 lúc đó
호텔비 tiền khách sạn
게스트하우스 nhà khách
줄무늬 họa tiết sọc

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here