N처럼 Sử dụng khi nói về điểm giống với danh từ đứng trước ‘처럼’.

축하해요. 돌잔치에 초대해 주셔서 감사드려요.
Xin chúc mừng anh. Cảm ơn anh vì đã mời tôi đến bữa tiệc thôi nôi.
바쁘신데 이렇게 와 주셔서 감사합니다.
Cảm ơn cô mặc dù bận rộn cũng vẫn đến như thế này.
아기가 정말 인형처럼 예쁘네요.
Em bé thật sự xinh đẹp giống như búp bê vậy!!
다행히 저를 안 닮고 엄마를 많이 닮았어요.
Cũng may là cháu không giống tôi mà giống mẹ.
아빠도 많이 닮았는데요. 아기가 어떤 사람이 되기를 바라세요?
Cháu giống bố cũng nhiều mà. Anh mong muốn cháu sẽ trở thành người như thế nào ạ?
그냥 건강하게 잘 자라 줬으면 좋겠어요.
Tôi chỉ mong cháu lớn lên mạnh khỏe thôi ạ.

Bài viết liên quan  V/A+ 냐고 해요(했어요). Cách nói tường thuật gián tiếp của loại câu nghi vấn ‘V/A+습니까/니까?’, ‘V/A+어/아/여요?’.

N처럼
Sử dụng khi nói về điểm giống với danh từ đứng trước ‘처럼’.

경치가 그림처럼 아름다워요.
Cảnh đẹp như tranh.

그 외국 사람은 한국 사람처럼 한국말을 잘했어요.
Người nước ngoài đó nói tiếng Hàn giỏi như người Hàn Quốc.

제 친구는 천사처럼 착해요.
Bạn tôi hiền như thiên thần.

Từ vựng
돌잔치 tiệc thôi nôi
다행히 may mắn là
닮다 giống
건강하다 khỏe mạnh
자라다 lớn lên, trưởng thành
천사 thiên thần

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here