V/A+ 을지도/ㄹ지도 몰라요. Người nói đưa ra dự đoán về một tình huống nào đó nhưng không thể chắc chắn.

머리를 어떻게 해 드릴까요?
Anh muốn làm tóc như thế nào ạ?
파마하고 염색도 하려고 해요. 저한테 어울리는 색 좀 추천해 주세요.
Tôi định uốn và nhuộm nữa ạ. Xin cô hãy giới thiệu cho tôi màu hợp với tôi ạ.
요즘은 밝은 색이 유행인데 이런 색은 어떠세요?
Dạo này màu sáng đang thịnh hành, anh thấy màu này thế nào ạ?
이렇게 밝은 색이 저에게 어울릴까요?
Màu sáng như thế này liệu có hợp với tôi không ạ?
그럼요. 그런데 파마와 염색을 동시에 하면 머리카락이 좀 상할지도 몰라요.
Tất nhiên rồi ạ. Nhưng mà nếu uốn và nhuộm đồng thời thì cũng có thể tóc sẽ bị hư đấy ạ.
그럼 오늘은 염색만 할게요. 최대한 머리카락이 안 상하게 해 주세요.
Vậy thì hôm nay tôi sẽ chỉ nhuộm thôi ạ. Xin hãy làm cho tôi sao cho tóc ít bị hư tổn nhất ạ.

V/A+ 을지도/ㄹ지도 몰라요.
Sử dụng khi người nói đưa ra dự đoán về một tình huống nào đó nhưng không thể chắc chắn. Nếu thân của động tính từ kết thúc bằng phụ âm thì sử dụng ‘-을지도 몰라요’, kết thúc bằng nguyên âm thì sử dụng ‘-ㄹ지도 몰라요’, sau danh từ thì sử dụng ‘일지도 몰라요’.

그 남자는 사귀는 사람이 있을지도 몰라요.
Biết đâu người con trai đó có người yêu rồi.

친구들이 매운 음식을 싫어할지도 몰라요.
Biết đâu các bạn không thích món ăn cay.

빨리 출발하지 않으면 비행기를 놓칠지도 몰라요.
Nếu không xuất phát sớm thì biết đâu sẽ lỡ chuyến bay.

Từ vựng
머리를 하다 làm tóc, làm đầu
파마하다 uốn tóc
파마 sự uốn (tóc)
동시에 đồng thời
머리카락 sợi tóc
상하다 bị hư, bị hỏng, hư tổn
최대한 tối đa, nhiều nhất

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here