-는다고/ㄴ다고/다고 해도 과언이 아니다

송 기자, 오늘은 직장인들의 회식 문화를 취재하셨지요?
Nhà báo Song, hôm nay đã lấy thông tin về văn hóa tiệc liên hoan công ty của các nhân viên rồi phải không?
네, 기존에는 회식도 업무의 연장이라며 2,3차까지 술자리가 이어졌습니다. 직장인들에게는 원치 않는 음주가 큰 부담이었습니다.
Vâng, vốn dĩ vì tiệc liên hoan công ty cũng là sự kéo dài của công việc nên tiệc rượu đến tăng 2, 3 được nối tiếp. Đối với các nhân viên việc uống rượu mà họ không mong muốn là gánh nặng lớn.
회식이 회사원들에게 가장 큰 스트레스를 준다고 해도 과언이 아니겠군요. 하지만 최근에는 회식 문화가 달라지고 있다지요?
Thì ra dù có nói là tiệc liên hoan công ty đem lại căng thẳng lớn nhất cho các nhân viên cũng không phải là quá lời nhỉ. Nhưng mà nghe nói gần đây văn hóa tiệc liên hoan công ty đang khác đi phải không?
그렇습니다. 1차로 끝내거나 공연을 관람하는 등의 문화 회식으로 전환되고 있다는 소식입니다.
Đúng vậy. Có tin tức cho rằng văn hóa tiệc liên hoan công ty đang được hoán đổi như kết thúc ở tăng 1 hoặc thưởng thức biểu diễn.
특히 금융권에서 뚜렷한 변화가 나타나고 있다던데요.
Đặc biệt nghe nói là đang thể hiện sự biến đổi rõ ràng ở giới tài chính.
맞습니다. 회사 차원에서 회식에 대한 규정을 마련하는 곳도 생겼습니다.
Đúng thế. Ở góc độ công ty cũng đã xuất hiện những nơi chuẩn bị quy định về tiệc liên hoan công ty.

Bài viết liên quan  V+ 는다는/ㄴ다는 것이

-는다고/ㄴ다고/다고 해도 과언이 아니다
Được gắn vào thân tính từ hoặc động từ hành động dùng khi người nói nhấn mạnh lời diễn tả là không thái quá. Ở vế trước lời nói cường điệu và chủ quan của người nói phải đến để mang tính tự nhiên.

이 옷은 아주 편해서 제가 잠옷처럼 입는다고 해도 과언이 아니에요.
Vì cái áo này rất thoải mái nên dù nói là tôi mang giống áo ngủ cũng không phải là quá lời.

저는 외모가 첫인상을 결정한다고 해도 과언이 아니라고 생각합니다.
Tôi nghĩ là dù nói ngoại hình của tôi quyết định ấn tượng đầu tiên cũng không phải là quá lời.

Bài viết liên quan  N뿐만 아니라 Diễn tả việc thêm một điều khác nữa ngoài điều được nhắc đến ở vế trước.

역사적인 볼거리로 가득한 경주는 하나의 큰 박물관이라고 해도 과언이 아닙니다.
Dù nói là Gyeongju nơi tràn ngập bởi nhiều cái để xem mang tính lịch sử là một bảo tàng lớn cũng không phải là quá lời.

Từ liên quan
취재 việc lấy thông tin
연장 sự kéo dài
(차례) 차 lần, tăng
음주 việc uống rượu
관람 việc thưởng thức
전환 sự hoán đổi
뚜렷하다 rõ ràng
차원 góc độ
규정 quy định

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here