V+ 으면/면 어떡해요?

오늘 철수랑 싸웠다며? 왜 싸운 거야?
Hôm nay cậu đã đánh lộn với Cheol Su à? Tại sao đánh lộn vậy?
걔가 먼저 나한테 시비를 걸었어.
Nó đã gây chuyện với tớ trước.
그렇다고 같은 반 친구를 때리면 어떡해? 좋게 좋게 말로 해결해야지.
Cứ như vậy rồi đánh bạn cùng lớp thì phải làm sao đây? Cậu phải giải quyết bằng lời nói một cách tốt đẹp chứ.
계속 툭툭 치고 욕하잖아.
Chẳng phải là nó tiếp tục đánh thình thịch và chửi tục sao.
그리고 몇 번이나 하지 말라고 했는데 계속 장난을 치니까 어쩔 수 없었어.
Hơn nữa đã mấy lần tớ bảo đừng nữa nhưng mà tiếp tục đùa cợt nên không còn cách nào khác.
그래도 폭력을 쓰면 너도 철수랑 똑같아지는 거야.
Dù vậy nếu dùng bạo lực thì cậu cũng sẽ giống Cheol Su đấy.
나는 다른 방법을 모르겠는데 어떻게 해?
Tớ không biết cách nào khác thì phải làm sao đây?
계속 무시하면 걔도 아마 재미없어서 그만둘 거야.
Tiếp tục coi thường thì có lẽ nó không thú vị nên sẽ dừng lại thôi.

Bài viết liên quan  V/A +습니다만/ㅂ니다만 Nói về nội dung trái ngược ở vế trước được tiếp tục nói đến ở vế sau.

V+ 으면/면 어떡해요?
Dùng khi vừa nói một cách cụ thể hành vi của đối phương đã không đúng vừa nói khiển trách. Không thể dùng cùng với biểu hiện thì như ‘-었-‘, ‘-겠-‘.

Nếu thân động từ hành động kết thúc bằng nguyên âm hay ‘ㄹ’ thì dùng ‘-면’, ngoài ra nếu kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘-으면’.

15분 후에 기차를 타야 하는데 아직도 집에 있으면 어떡해요?
15 phút sau phải lên tàu hỏa mà vẫn còn ở nhà thì phải làm sao đây?

내가 먹을 피자까지 다 먹으면 어떡해?
Bạn ăn hết phần pizza của tôi thì phải làm sao đây?

Bài viết liên quan  무슨 N을/를(어떤 N을/를, 언제...) ___는데요? Hỏi một cách nhẹ nhàng và chờ đợi phản ứng của đối phương.

내일이 시험인데 이렇게 놀고만 있으면 어떡하니?
Ngày mai là kỳ thi mà chỉ chơi thôi thì phải làm sao đây?

Từ liên quan
걔 nó
시비를 걸다 gây chuyện
때리다 đánh
툭툭 thình thịch
치다 đánh
욕 tiếng chửi tục
장난을 치다 đùa cợt

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here