Địa điểm du lịch tỉnh Chungcheongbuk (충청북도) Hàn Quốc

Chungcheongbuk-do nằm ở miền trung Hàn Quốc, được chia ra làm 3 thành phố (si) và 9 huyện (gun). Các bạn dựa vào ảnh bản...

[Chungju] Hồ Chungju thay chiếc áo mùa thu (충주호)

Biển hồ nội địa Chungju được hình thành nhờ đập Chungju. Hồ này chảy quanh 3 thành phố là Chungju, Jecheon, Damyang và được...