Sự suy vong của triều Joseon và quá trình thôn tính Hàn quốc của...

Với sự bắt đầu mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp vào thế kỷ 18, chủ nghĩa tư bản đã phát triển ở Châu...

Triều đại Goryeo (918-1392)

Vào cuối thế kỷ thứ 8, Silla đã bị suy yếu do đấu tranh nội bộ giành quyền lực trong giới quý tộc.Và vào...

Phong trào đấu tranh đòi độc lập (1910-1945)

Trong suốt giai đoạn thuộc địa (1910-1945), Nhật Bản đã bóc lột tài nguyên Joseon, cấm sử dụng tiếng Hàn, cấm viết chữ Hangeul,thậm...

Triều đại Joseon (1392-1910)

Vào cuối thế kỷ 13, Goryeo đã lâm vào tình trạng khó khăn do thù trong giặc ngoài như cuộc đấu tranh quyền lực...

Thời kì Nam Bắc triều: Triều Silla thống nhất (676-935) và Balhae(698-926)

Với thành quả thống nhất của ba quốc gia trên Bán đảo Hàn năm 668, Silla đã có sự phát triển đáng kể cả...

Sự ra đời của Tam Quốc và các nhà nước khác

Thời kỳ đồ sắt Buyeo Đến cuối giai đoạn Gojoseon, các nhà nước bộ lạc đã hợp nhất làm một ở Mãn Châu và trên...

Hàn Quốc tiến đến trở thành quốc gia dân chủ và cường quốc kinh...

Vào ngày 10 tháng 5 năm 1948, cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc với sự giám sát của Liên Hợp...

Sự khởi đầu của lịch sử Hàn Quốc (Thời tiền sử – Thời đại...

Lịch sử của quốc gia Hàn Quốc bắt đầu ở vùng Mãn Châu và Bán đảo Triều Tiên khi con người bắt đầu định...

Thánh địa Chon Ji Am (천진암 성지) – Nơi bắt nguồn của Thiên Chúa...

Giáo hoàng Francisco đến thăm Hàn Quốc vào tháng 8/2014 (14/08~18/08) và tiến hành lễ phong thánh cho Paolo Yoon Ji Chung và 123...

Sơ lược chiều dài lịch sử đất nước Hàn Quốc

Lịch sử Hàn Quốc Cổ Triều Tiên (Cổ Joseon - Gojoseon) Thời kỳ đồ sắt Buyeo Thời kỳ Tam Hàn Thời kỳ Tam quốc: Silla (57B.C.-AD935), Baekje...