지금까지 V+은/ㄴ N 중에서 어디가(무엇이) 제일 A+었/았/였어요?

지금까지 여행중에서 어디가 제일았어요?
Trong số những nơi đã từng đi du lịch cho tới giờ anh thích nơi nào nhất?
저는 재작년에 간 프랑스가 좋았어요.
Tôi thích nhất là nước Pháp mà năm trước tôi đã đi.
왜 거기가 제일 기억에 남아요?
Tại sao anh lại nhớ về nơi đó nhất vậy?
박물관과 미술관이 많아서 좋았어요. 그리고 시골 풍경이 아주 아름다웠어요.
Vì có nhiều viện bảo tàng và phòng triển lãm nên tôi rất thích. Và phong cảnh đồng quê cũng rất đẹp ạ.

지금까지 V+은/ㄴ N 중에서 어디가(무엇이) 제일 A+었/았/였어요?
Sử dụng khi hỏi về điều gì đó là nhất trong số các kinh nghiệm trong quá khứ.

Bài viết liên quan  V+을/ㄹ Định ngữ thì tương lai, kết hợp với thân động từ để bổ nghĩa cho danh từ đứng sau

지금까지중에서 무엇이 제일 재미있었어요?
Trong số những sách anh đã đọc cho tới giờ thì sách nào là hay nhất?
지금까지 올라중에서 어디가 제일았어요?
Trong số những núi anh đã leo cho tới giờ thì núi nào là cao nhất?
지금까지 중에서 무엇이 제일 자랑스러웠어요?
Trong số những việc anh đã làm cho tới giờ thì việc nào là đáng tự hào nhất?

Từ vựng
여행하다 du lịch
재작년 năm trước
기억에 남다 nhớ, đọng lại
박물관 viện bảo tàng
미술관 phòng tranh
시골 quê, nông thôn
풍경 phong cảnh
올라가다 đi lên, leo lên
자랑스럽다 tự hào, đáng tự hào

Bài viết liên quan  이/그/저 N은/는 N이에요/예요. ...này/đó/kia là...

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

Địa điểm Hàn Quốc

Là người đang làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc. Với phương châm "Mang Hàn Quốc đến gần bạn hơn!", hy vọng những bài viết về các địa điểm du lịch, lịch sử, văn hóa... của Hàn Quốc sẽ có ích cho các bạn. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị ở xứ sở Kim Chi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *