Lương thực tế của người lao động Hàn Quốc tháng 6 tiếp tục giảm trong 4 tháng

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 31/8 đã công bố kết quả khảo sát nguồn lực lao động ở các doanh nghiệp. Theo đó, tổng tiền lương bình quân theo tháng của một người làm việc cho doanh nghiệp có ít nhất một lao động toàn thời gian trong tháng 6 là 3.737.000 won (2.825 USD)/tháng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.


Xét theo hình thức tuyển dụng, tiền lương của người lao động làm việc toàn thời gian là 3.963.000 won (2.996 USD), tăng 2,5%. Lao động thời vụ và bán thời gian là 1.747.000 won (1.320 USD), giảm 0,2%.

Tiền lương thực tế đã liên tục giảm trong 10 tháng kể từ tháng 4 năm ngoái cho đến tháng 1 năm nay, sau đó tăng trở lại vào tháng 2 và lại tiếp tục lao dốc trong 4 tháng.

Mặt khác, số người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong nước vẫn tiếp tục xu thế tăng kể từ tháng 4/2021.

Tính đến ngày làm việc cuối cùng của tháng 7, số lao động làm việc tại doanh nghiệp có trên một người là 19,88 triệu người, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành công nghiệp có số người lao động tăng nhiều nhất là ngành dịch vụ y tế và phúc lợi, tăng 99.000 người. Theo sau đó là ngành nhà hàng khách sạn với mức tăng 62.000 người, ngành dịch vụ chuyên môn-khoa học kỹ thuật tăng 47.000 người, ngành chế tạo tăng 42.000 người.

Trong khi đó, ngành cung cấp và điều tiết điện, gas, khí, hơi giảm 2.000 người (2,4%).

Lao động mới có việc làm trong tháng 7 là 1,02 triệu người, tăng 2,7% so với một năm trước. Số người chuyển nơi làm việc là 1,01 triệu người, tăng 4%.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here