Sơ lược chiều dài lịch sử đất nước Hàn Quốc

Lịch sử Hàn Quốc

 • Cổ Triều Tiên (Cổ Joseon – Gojoseon)
 • Thời kỳ đồ sắt Buyeo
 • Thời kỳ Tam Hàn
  Thời kỳ Tam quốc:
  Silla (57B.C.-AD935),
  Baekje (18B.C.-AD660);
  Goguryeo (37B.C.-AD668)
 • Triều Tiên thời thịnh vượng của Vương quốc Goguryeo mờ rộng (thế kỷ 5)
 • Thời kỳ Gaya(42-562)
 • Vương quốc Silla và Balhae thống nhất (thế kỷ 8)
  Vương quốc Silla thống nhất (676-935)
  Vương quốc Balhae (698-926)
Silla thống nhất và Balhae (Thế kỷ thứ 8)
 • Triều đại Goryeo (918-1392)
Goryeo (XI secolo)
 • Vua Sejong Đại đế phát minh ra chữ Hàn Quốc Hangeul
 • Triều đại Joseon (thế kỷ 15)
  Triều đại Joseon (1392-1910)
  Đế chế Daehan tuyên bố thành lập (1897)
Joseon (Abad Ke-15)
 • Nhật Bản xâm chiếm (1910)
  Phong trào đấu tranh đòi độc lập (1910-1945)
 • Thành lập Cộng hòa Hàn Quốc (1948)
 • Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)
 • Thế vận hội Olympic Seoul (1988)
Bài viết liên quan  Hàn Quốc tháng 9 - Khám phá di sản thế giới, ‘trải nghiệm thiên nhiên và lịch sử’

Phương Tây

 • Thời kỳ đầu Vương quốc Mesopotamia và Ai Cập
 • Thành lập Rome (753)
 • Socrates (470-399)
 • Chúa giáng sinh
 • AlexanderĐại đế (356-323)
 • Chiến tranh Punic lần đầu tiên (269-291)
 • Chiến tranh Punic lần thứ hai (219-201)
 • Kitô giáo được chấp nhận như là quốc giáo của Đế chế La Mã (392)
 • Đế chế La Mã bị chia cắt (395)
 • Người Anglo-Saxon xác lập ở Anh (449)
 • Mohammed (570-632)
 • Hegira (622) và khởi đầu của kỷ nguyên Hồi giáo
 • Charlesmagne lên ngôi làm Hoàng đế La Mã Thần thánh đầu tiên (800)
 • Cuộc Thập tự chinh đầu tiên (1096-1099)
 • Magna Carta
 • (1215) Chiến tranh ba mươi năm
 • (1618-1698) Chiến tranh một trăm năm
 • (1337-1953)
 • Columbus phát hiện ra Châu Mỹ (1492)
 • Mỹ độc lập (1776)
 • Cách mạng Pháp (1789-1793)
 • Nội chiến Mỹ (1861-1865)
 • Chiến tranh Thế giới I (1914-1918)
 • Chiến tranh Thế giới II (1939-1945)
 • Thống nhất nước Đức (1990)
 • Liên minh Châu Âu thành lập (1993)
Nguồn bài viết và hình ảnh: korea.net

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here