V+ 기보다 V+ 는 게 어때요?

대학원 입학 원서는 다 준비했어?
Hồ sơ nhập học sau đại học đã chuẩn bị xong hết chưa?
다 했는데 추천서만 준비 못 했어. 걱정이다.
Đã xong hết nhưng mà đã không chuẩn bị chỉ thư giới thiệu. Lo lắng thật.
그건 미리 받아 뒀어야지.
Cái đó phải nhận để sẵn trước chứ.
아, 어떡하지? 박 교수님께 문자 메시지부터 보내야겠다.
À, phải làm sao chứ? Phải gửi bắt đầu từ tin nhắn văn bản cho giáo sư Park nhỉ.
메시지를 보내서 약속을 정하려고? 만나 뵙고 말씀드리는 것이 낫지 않아?
Cậu định gửi tin nhắn để quyết định cuộc hẹn hả? Gặp mặt và nói chuyện không phải tốt hơn sao?
연락부터 드려야 할 것 같아서 말이야.
Ý là phải bắt đầu từ liên lạc.
그럼, 문자 메시지로 연락을 드리기보다는 이메일로 연락드리고 찾아뵙는 게 어때?
Nếu vậy, so với việc liên lạc bằng tin nhắn thì liên lạc bằng email và tìm đến gặp thì thế nào?
하긴 연락도 오랜만에 드리는데…. 이메일로 교수님하고 약속부터 정하는 게 좋겠지?
Thật ra liên lạc cũng lâu rồi… quyết định cuộc hẹn với giáo sư bằng email thật tốt nhỉ?

Bài viết liên quan  V+ 기 나름이다

V+ 기보다 V+ 는 게 어때요?
Dùng khi suy nghĩ rằng nội dung của vế sau có vẻ tốt hơn nội dung của vế trước và khuyên nhủ thử làm điều đó. ‘-기보다’ và ‘-는 게 어때요?’ được gắn vào thân động từ hành động và dùng.

약만 먹기보다 병원에 한번 가 보는 게 어때요?
So với việc chỉ uống thuốc thì thử đi đến bệnh viện một lần thế nào nhỉ?

이 시계를 사기보다 방수 기능이 있는 다른 시계를 사는 게 어때요?
So với việc mua cái đồng hồ này thì mua đồng hồ khác mà có chức năng chống thấm thì thế nào?

Bài viết liên quan  N 같아선

한국의 전통 놀이에 대한 이야기만 듣기보다 윷놀이라도 해 보는 게 어때요?
So với việc chỉ nghe câu chuyện về trò chơi truyền thống của Hàn Quốc thì thử chơi dù là trò chơi Yut thế nào nhỉ?

Từ liên quan
원서 hồ sơ
추천서 thư giới thiệu
방수 sự chống thấm
윷놀이 trò chơi Yut

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here